Všechny kategorie

SOFT - Měkké dovednosti

  • Situační vedení I – základy – (in-house)

  • Syndromu vyhoření lze předcházet

  • Time Management IV.generace_basic – (in-house)

  • Týmová spolupráce a zvládání konfliktů

  • Vedení nových pracovníků, efektivní zacvičení

  • Vyjednávání v nákupu a obchodu

  • Základní kroky prodeje – (in-house)

  • Zvládání stresu v práci i každodenním životě – (in-house)

  • Zvyšování výkonnosti podnikových procesů – (in-house)