Ing Jiří Šebestík

Ing. Jiří Šebestík je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta stavební. Následně studoval na ČVUT Praha oblast projektového managementu, ekologii, ochranu životního prostředí. Má osvědčení jako koordinátor BOZP na staveništi a odborně způsobilá osoba prevence rizik a PO. Odbornou praxi má v oblastech systémů řízení jakosti ISO jako lektor a zmocněnec. Lektorské zkušenosti má jako aktivní člen České společnosti pro Jakost a spolupracující lektor více organizací.

Kurzy, které vedu: