Ing. Martin Begala, IWE

Ing. Martin Begala., IWE absolvoval vysokou školu informační technologií a managementu. Odborná praxe ho však přesměrovala k technologii svařování, kde působí až do dnes. V rámci odborné praxe se orientoval na ocelové konstrukce a velkokapacitní zásobníky. Technologie svařování ho zaujala do takové míry, že získal evropský certifikát mezinárodní svářečský technolog IWT CWS ANB Praha a je mezinárodním svářečským inspektorem. Své praktické zkušenosti propojuje jako lektor vzdělávání a poradenství v oblasti svařování a managementu.

Kurzy, které vedu: