Ing. Martin Januška, Ph.D.

Ing. Martin Januška, Ph.D. je absolventem Fakulty elektrotechnické, Západočeské univerzity v Plzni se zaměřením na optimalizaci procesů. Má široké zkušenosti s projekty optimalizace podnikových procesů a zvyšování efektivity firem. V současné době je ředitelem konzultační společnosti Processio s.r.o., která se zabývá dotačním managementem primárně pro státní správu a realizuje projekty a školení zaměřené na optimalizaci procesů a projektové řízení. Zároveň na Fakultě ekonomické ZČU vyučuje procesní a projektový management a řízení rizik. Také je vedoucím střediska projektových aktivit a nárazově zpracovává žádosti o dotace z evropských projektů na mezinárodní úrovni.

Kurzy, které vedu: