Ing. Michal Bohuš, Ph.D.

Inženýrský i doktorský titul získal v oboru Řízení jakosti na VŠB-TU Ostrava. Ve svých pracích se věnoval zejména statistickým metodám a hodnocení způsobilosti procesů. Je také spoluautorem výukového statistického programu v oblasti SPC a autorem několika odborných článků, které prezentoval na domácích konferencích i v zahraničí.
Od roku 2006 pracuje nepřetržitě v automobilovém průmyslu, mj. na pozicích inženýr kvality, manažer projektu, vedoucí oddělení kvality, externí konzultant kvality, externí i interní auditor, mentor a školitel.
Lektorské činnosti se intenzivněji věnuje od roku 2013. Své lektorské dovednosti obhájil před akreditovanou komisí a získal tak certifikát „Lektor dalšího vzdělávání“ dle jednotného evropského akreditačního systému. Spolupracuje také s katedrou managementu kvality, kde vede praktická cvičení pro studenty a je pravidelně členem zkušební komise u státních závěrečných zkoušek. Je též členem AOA ČR (Asociace odborníků v andragogice).

Kurzy, které vedu: