Ing. Miroslav Bárta

Ing. Miroslav Bárta vystudoval elektrotechnickou faktultu na ZČU v Plzni, již během studia se věnoval výuce výpočetních systémů na střední škole. Od roku 2003 se pracuje jako konstruktér v několika společnostech a věnuje se zaškolování zejména nových pracovníků. Díky stálému kontaktu s výrobou a nutností řešit běžné, ale i zcela mimořádné problémy, dokáže účastníky seminářů připravit na reálné situace.

Kurzy, které vedu: