PaeDr. Iva Matulková

PeadDr. Iva Matulková je uznávanou lektorkou s praxí v oblasti vzdělávání dospělých a přípravou seminářů na míru pro různé organizace a instituce. Tyto zkušenosti jsou doplňovány ve spolupráci např. s Univerzitou Palackého v Olomouci, ČZU v Praze a Univerzitou v Hradci Králové. Dlouhodobou praxi má i se vzděláváním dětí a mládeže. Pracovala na manažerských a vedoucích pozicích, mimo jiné jako samostatná projektová manažerka s vlastním týmem. V různých grantových a dotačních programech na národní úrovni získala zkušenosti se zpracováváním, realizací i administrací žádostí. Na pozici hodnotitelky výzev a operačních programů evropských strukturálních fondů získala mnoho praktických poznatků.

Kurzy, které vedu: