Všechny kategorie

Otevřené semináře 2022

  • Akademie pro mistry ve výrobě (IHK)

  • Interní auditor laboratoře dle ISO17025

  • MS Excel automatizace pomocí maker – 19.-20.12.22

  • MS Excel funkce a vzorce – videokurz (licence)

  • Ochrana osobních údajů – GDPR

  • Základy projektového řízení – 10.11.22