Všechny kategorie

SOFT - Měkké dovednosti

 • Priority a nastavení cílů

 • Efektivní komunikace

 • Týmová spolupráce a zvládání konfliktů

 • Emoční inteligence v pracovním procesu-27.04.2023

 • Koučovací praktiky v leadershipu – 25.-26.09.2023

 • Vyjednávání v nákupu a obchodu

 • Vedení nových pracovníků, efektivní zacvičení

 • Role a postavení mistra v týmu – 06.11.2023

 • Objektivní motivační systém

 • Emoční inteligence v pracovním procesu

 • Situační vedení I – základy – (in-house)

 • Action Learning – (in-house)

 • Základní kroky prodeje – (in-house)

 • Asertivita vedoucích pracovníků

 • Ikigai – každý den ve znamení ikigai – (in-house)

 • Time Management IV.generace_basic – (in-house)