Ing. Jan Matuský

Ing. Jan Matuský je absolventem vysokoškolského vzdělání polytechnického institutu. Působil na pozicích odborného asistenta KOM FS Technické univerzity v Liberci, kde současně také vedl metrologickou laboratoř a byl členem Akademického senátu FS TUL. Působí jako poradce a lektor, konzultant a auditor QMS a štíhlé výroby. Člen Vědecké rady ČMI a vedoucí odborné skupiny ČSJ Metrologie. Absolvoval řadu odborných kurzů, je držitelem certifikátu Manažer kvality, auditor kvality, lektor-konzultant IV. stupně a poradce systému managementu, držitelem certifikátů k auditování systémů dle norem ISO a směrnic VDA. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání AIVD pod registračním číslem 75-001-T. Ve své odborné praxi se zaměřuje na řízení jakosti, metrologii, statistické aplikace a štíhlou výrobu.

Kurzy, které vedu: